Tietosuojaseloste


Tämä on Eheä askel yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.10.2021Rekisterinpitäjä


Eheä askel

Y-tunnus 3149616-8

Raatihuoneenkatu 8c 06100 Porvoo

0401577754


2. Rekisterin yhteyshenkilö

Sanna Laurila

0401577754


3. Rekisterin nimi

Eheä askel


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen. Hoidon suunnittelu ja seuranta.

Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.


5. Rekisterin tietosisältö

Ensi käynnillä asiakas täyttää esi­tie­to­lo­mak­kee­seen nimensä, osoitteensa, syntymävuotensa, sairautensa ja lääkityksensä. Jotkin lääkkeet on otettava huomioon jalkahoitoa tehtäessä. Hoidon jälkeen kirjaan huomiot jaloista ja tehdyt toimenpiteet. Henkilötietoja käsitellään hoidon suunnitellussa ja seurannassa.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin tulevat asiakkaalta itseltään.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella.


9. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia nähtäväksi tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaukset.